Polityka prywatności

 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

a)     Administrator lub Sprzedawca Wide Digital sp. z o.o. KRS0000690282, NIP5213790767, REGON368040187 z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 85/30, 02-518 w Warszawie.  

b)     Sklep – internetowy katalog produktów umożliwiający poza ich przeglądaniem, również dokonanie zakupu wybranych towarów, działający pod adresem www.pomady.pl i prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

c)     Klient – każda osoba dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu.

d)     Użytkownik – każda osoba korzystająca z Internetu, która odwiedza Sklep.

e)     Konto Klienta – udostępniona Użytkownikowi część Sklepu umożliwiająca korzystanie z jego funkcjonalności, w tym dokonywanie zakupów, zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji, a także informacje podane przez Użytkownika, do których ma on dostęp, a także posiada możliwość ich edytowania.

f)      Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika, po uprzednim wyrażeniu zgody oraz dobrowolnym podaniu adresu e-mail, imienia i nazwiska Użytkownika, polegająca na wysyłaniu wszelkich informacji o działaniu Sklepu.

g)     Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

h)     Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

i)       Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

j)       Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

k)     Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Użytkownika Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na jego stronie internetowej.

l)       Koszyk – pole w witrynie internetowej Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu.

m)   Sprzedaż na odległość – sprzedaż w formie zawarcia umowy pomiędzy Sklepem a Klientem w ramach systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

n)     Dane osobowe – zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które zostają zgromadzone przez Sklep w trakcie Rejestracji oraz podczas korzystania ze Sklepu przez Użytkownika. Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w § 3.

o)     Produkt – przedmiot znajdujący się w asortymencie ofertowanym przez Sklep.

p)     Towar – Produkt lub Produkty zamówione przez Klienta.

 

 1. Klient wypełniając formularz zakupu i zaznaczając pola przy treści danego oświadczenia wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego Danych osobowych w sposób przewidziany przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień regulaminu sklepu internetowego działającego na stronie internetowej http://www.pomady.pl (dalej: Regulamin”) i świadczonych na jego podstawie usług.
 3. Administratorem Danych osobowych jest Wide Digital sp. z o.o. KRS0000690282, NIP5213790767, REGON368040187 z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 85/30, 02-518 w Warszawie.  
 4. Użytkownik udostępnia swoje Dane osobowe w sposób dobrowolny. Administrator gromadzi Dane osobowe w sposób określony w Regulaminie, niniejszej Polityce prywatności, a także zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu:

a)     zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Towaru,

b)     dostarczenia Towaru zamówionego przez Klienta,

c)     wystawienia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy sprzedaży Towaru,

d)     zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

e)     przechowania Danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

 1. Za wyraźną zgodą wyrażoną przez Klienta, Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Sklep w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej Sklepu oraz innych informacji marketingowych.
 2. Klienta wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez podanie adresu e-mail oraz zaznaczenie pola odnoszącego się do stosownego oświadczenia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną). Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera klikając link anulujący dostępny w Konie Klienta.
 3. Dane osobowe udostępnione w procesie składania zamówienia są przekazywane przez Sklep Przewoźnikowi. Wśród nich znajdują się: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail.

W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:

a)     Kurier DPD Polska

b)     Paczkomaty InPost

 1. Klient w każdej chwili posiada dostęp do treści swoich Danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 2. Klient nie jest zobowiązany do podania swoich Danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonywanie większości usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
 3. Zgromadzone Dane osobowe podlegają starannej ochronie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Administrator dokłada należytej staranności, aby przechowywanym Danym osobowym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 4.    Sklep świadczy usługi za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.Akceptuję

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji Dowiedz się więcej.