FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ Z SKLEPEM INTERENTOWYM POMADY.PL
z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 85/30, 02-518 w Warszawie. 

 

Nr Zamówienia………….

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy……………………………………………….

Data zawarcia umowy……………………………………………………………………...

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)…………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

……………………………………..               .…………..…………………………………….
    (data)                     (podpis odstępującego od umowy)

 

 

ZAŁACZNIK:

- kserokopia dowodu zakupu

 

*) niepotrzebne skreślićAkceptuję

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji Dowiedz się więcej.